imobile
iPhone 6 ეკრანის დამცავი
iPhone 6 ეკრანის დამცავი
15
iPhone 6Plus ეკრანის დამცავი
iPhone 6Plus ეკრანის დამცავი 9D
15
iPhone 7Plus ეკრანის დამცავი 9D
iPhone 7Plus ეკრანის დამცავი 9D
15
iPhone XR/11 ეკრანის დამცავი
iPhone XR/11 ეკრანის დამცავი 9D
15
გაყიდულია
iPhone X/11Pro ეკრანის დამცავი
iPhone X / 11Pro ეკრანის დამცავი
95
SAMSUNG ეკანის დამცავი
9D ეკანის დამცავი
15
HUAWEI 9D ეკანის დამცავი
ეკანის დამცავი ფირი HUAWEI 9D
15
XIAOMI 9D ეკრანის დამცავი
9D ეკრანის დამცავი xiaomi 
15
100D ეკრანის დამცავი / iPhone Screen Protector
Apple iPhone 100D ეკრანის დამცავი ფირი ტიპი:100D ეკრანის დამცავი სილიკონის ფირი 
35 20
100D ეკრანის დამცავი / Samsung Screen Protector
100D ეკრანის დამცავი ფირი ტიპი:100D ეკრანის დამცავი ფირი  ფერი:გამჭვირვალე თავსებადია
35 20
უკანა პანელის დამცავი / iPhone Back Cover
მობილური ტელეფონის უკანა პანელის სპეციალური დამცავი შუშა, რომელიც აღადგენს გატეხილ ფენას და დ
35 25
ნანო ბრონი SAMSUNG GALAXY EDGE
SAMSUNG GALAXY EDGE მოდელებისთვის ნანო ოპტიკური დამცავი ბრონი ულტრა მგრძნობიარე ეკრანის სრ
40 25